30.8.2017

Huminaongelmat ja niiden korjaaminen

Yksi ärsyttävimmistä asioista audiolaitteistossa on se, kun kytket uuden laitteen jonka jälkeen kaiuttimista alkaa kuulua huminaa tai muuta epäsopivaa ääntä.

Humina kuulostaa lähes aina 50 hetrsin surinalta mikä on taajuudeltaan melkein sama kuin tyhjäkäynnillä pärisevä iso rekka.
Humina perustuu kaikkialla läsnä olevaan vaihtovirtaverkkoon, joka vaihtelee ylös ja alas 50 hertsin sykleissä. Humina voi saavuttaa myös korkeampia taajuuksia, jolloin se kuulostaa enemmänkin sirinältä.

Humina voi muodostua yleisesti ottaen muutamista lähteistä:

  1. Rikkinäinen tai huonosti asennettu laite
  2. Toisesta laitteesta tai muuntajasta tuleva häiriö
  3. Vaihtovirtaverkon jännite indusoituu signaalikaapeliin
  4. Huono maadoitus

Rikkinäinen tai huonosti asennettu laite

Huminan paikantamisessa on kyse vianetsinnästä.
Jos humina iskee yllättäen, on syytä kiinnittää huomio laitteisiin ja asennuksiin.
Vaihdoitko juuri laitetta tai lisäsitkö uuden kaapelin? Ehkä vaihdoit uuden äänirasian levysoittimeesi tai uuden putken vahvistimeesi? Vaihda uusittu komponentti ja katso häipyykö humina-ongelma. Jos ongelma ei poistu, on aika miettiä muita mahdollisia häiriötekijöitä.

Toisesta laitteesta tai muuntajasta tuleva häiriö

Melkein kaikki elektroniset laitteet omaavat muuntajan, joka muuttaa seinästä tulevan 230 voltin vaihtovirtajänniteen (AC) tasajännitteeksi (DC).
Muuntajat ovat laitteesta riippuen isoja tai pieniä metallisia möykkyjä ja riippuen miten ne ovat tehty ja suojattu, ne voivat aiheuttaa häiriöhuminaa.

Yleisin häiriö tällä saralla tapahtuu, kun kahden laitteen muuntajat ovat liian lähellä toisiaan. Muuntajan sähköinen kenttä voi indusoitua elektromagneettisesti toisen laitteen muuntajan käämeihin. Voit kokeilla poistaa huminan siirtämällä laitteet kauemmaksi toisistaan. Jos humina johtuu tästä, sen pitäisi täten olla poissa.

Myös muut kuin audiolaitteesi sisältävät muuntajia, joten on hyvä huomioida myös lähellä olevat, muut elektroniset laitteet.

Vaihtovirtaverkon jännite indusoituu signaalikaapeliin

Vaihtovirtajännitte muodostaa kaapeliensa ympärille sähköisen kentän. Mikäli virtakaapeli on asennettu lähelle signaalikaapeleita, on hyvin mahdollista, että jännitte indusoituu signaaliin siten, että se kuuluu myös kaiuttimista. Tämä on hyvin mahdollista varsinkin levysoittimissa, missä äänivarren signaalikaapelit ovat usein hentoja ja alttiita jännitteen indusoitumiselle.
Voit helposti testata onko tämä huminasi syntyperä vain siirtämällä virtajohdon kauemmaksi signaalijohdoista. Jos tämä ei ole mahdollista täytyy sinun harkita paremmin suojattuja signaalikaapeleita tai käyttää balansoituja XLR-liittimiä.
Balansoidut XLR-liittimet poistavat häiriöt elektronisesti kolmen johtimen avulla, RCA-liittimissä käytetään kahta johdinta.

Huono maadoitus

Viimeinen ja vaikeimmin havaittava huminan syy on huono maadoitus.

Kaikki elektroniset laitteet pitäisi olla maadoitettuja. Tämä tarkoittaa sitä, että laitteesta täytyy olla fyysinen kontakti maahan vaihtovirtaverkon kautta. Tämän päivän vaihtovirtaverkostoissa on aina tehty maadoitukset, joka kattaa myös putkistot ja viemärit. Vanhoissa taloissa tilanne voi olla toinen, jolloinka on syytä kiinnittää tähän asiaan enemmän huomiota.
Jossain talouksissa on edelleen maadoittamattomia pistorasioita, jotka voivat aiheuttaa päänvaivaa maadoitusongelmissa.
Myös monissa vanhoissa laitteissa on maadoittamattomia pistokkeita. Suosittelemme, että sellaiset laitteet viedään asiansa osavaan huoltoon jolloin virtakaapeli voidaan uusia.
On vaarallista kytkeä maadoittamaton ja maadoitettu toisiinsa jatkojohdolla tai pistorasialla!

Jos sinulla on kokonaisuudessasi monia laitteita kytkettynä useampaan pistorasiaan, se voi aiheuttaa sen, että jännite palaa maahan eri aikaan.
Tämä voi saada aikaan niin sanotun maadoitussilmukan, jolloin yksi laite on toista laitetta paremmin maadoittetuna. Helpoin tapa ratkaista tämä ongelma on kytkeä kaikki laitteet saman pistorasian alle jatkojohdolla, huomioiden kuitenkin, että pistorasian sulakkeella on rajallinen tehonkesto.